• Dünya Nüfusunun Dörtte Biri  Susuzluk Çekiyor
    Dünya Nüfusunun Dörtte Biri Susuzluk Çekiyor

    Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nün (WRI) araştırmasına göre dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiğini ve birçok ülkede çeşme suyu dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığını vurgulayan uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün Raporu’na göre ise yaklaşık 159 milyon insanın içme suyunu su birikintileri ve yüzey sularından topladığı bilgisini paylaştı.