“Tescilli Yapıları Koruyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.


 “Tescilli Yapıları Koruyoruz”

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili bir sunum yaptı. Kültürpark'ın 1985-2016 yılları arasındaki planlama süreçlerine değinen Şahin, bu ay mecliste ihtisas komisyonlarında görüşülen yeni imar planına ilişkin bilgiler verdi. Yeni imar planının katılımcı bir süreçle hazırlandığına vurgulayan Şahin şunları söyledi:

 "Koruma amaçlı imar planını hazırlanmadan önce arama konferansı düzenleyerek talepler alındı, meslek odalarından uzman bir ekip oluşturulup bir yıl boyunca toplantılar yapılarak süreç yürütüldü. Kültürpark'ın florası ile ilgili bitki envanteri çıkarıldı. Faunası hazırlanırken hayvan türleri, hayvan türlerinin yaşaması,  konaklaması uzman ekip tarafından gözlenerek yapıldı. Kent ekosistemine etkisi irdelendi, taşıma kapasitesi ile ilgili hassasiyetler vardı. Bunlar uzman ekip tarafından değerlendirildi, yapı envanteri elden geçirildi. 12 ay boyunca bu ana başlıklar üzerinde bütün sistem yeniden revize edildi ve koruma amaçlı imar planının verisi haline getirildi."

Tüm bu çalışmanın sonucunda Kültürpark Komisyonu Değerlendirme Raporu oluşturulduğunu belirten Şahin, "Alana ilişkin vizyon tanımlaması yapıldı. Fuar'ın tarih ve doğası ile birlikte yangın yerinden enternasyonel fuara,  Behçet Uz'un hayal ettiği halk üniversitesini bugünkü bilgi toplumuyla birleştirecek vizyon esas alındı. Ekolojik niteliği hassas alanlar belirlendi. Hayvan türlerinin gece konaklamasına kadar analizler yapıldı. İlerde yapılacak her türlü inşaat veya faaliyetlerde bu alana dikkat edilmesini sağlamak için bu alan işaretlendi. Yeşil koridorlar fazlalaştırıldı. Bütün raporları meclis üyelerimize aktarıyoruz.” Dedi.  

Yapılan planda tescilli yapıların korunduğunu kaydeden Şahin, “Yapılar ölçeğinde mevcut hollerin oturduğu 27 bin metrekarelik alanı 12 bin metrekareye sınırlandırdık. Zeminde yarıdan fazla bir alanı fuara yeşil alan olarak kazandırıyoruz. Tescilli yapıları koruyoruz.  Daha önce söz ve raporlarda yer alan konuları plan notlarına işliyoruz.” Diye konuştu.

İmar planında Kültürpark’ın tarihi ve doğasının korunduğunu belirten Şahin, “Daha önce olmayan yönetim ve işletim modelini plan notlarına koyduk. Belediyemizin hazırladığı koruma amaçlı imar planı Kültürpark'ın tarihi ve doğasını korurken yaşaması ile ilgili yeni,  farklı plan notlarını içeriyor. Fuarın yaşaması ve gelişmesi için bunlar önemli ve kıymetli unsurlar." Dedi.